Mateřská škola Vochov

Info pro rodiče

INFORMACE KORONAVIRUS | školka
Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a šíření epidemie COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2 jsou dle stanoviska Ministerstva zdravotnictví České republiky prostřednictvím orgánů ochrany veřejného zdraví obyvatelstva stanovena následující nařízení:
POKYNY A OPATŘENÍ
Mateřská škola ve Vochově, příspěvková organizace
Obec Vochov jako zřizovatel Mateřské školy ve Vochově reaguje na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky o uzavření všech základních a ostatních škol vyšších stupňů na území ČR a zároveň na doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky týkající se omezení nebo přerušení provozu mateřských škol a v návaznosti na to vydává toto opatření pro provoz MATEŘSKÉ ŠKOLY ve Vochově:
Od čtvrtka 12. 3. 2020 již nebude školka v provozu a to až do odvolání.
Vedení školy bude neprodleně informovat o těchto
aktualizovaných pokynech rodiče prostřednictvím
webových stránek školy, vyvěšením informacím na dveře
školy a další viditelná místa a dále rozešle tyto pokyny
emailem všem zákonným zástupcům dětí mateřinky.
Přeji všem pevné zdraví.
S pozdravem
Mgr. Bohuslav Ebermann
Starosta obce
OBECNÁ DOPORUČENÍ OMEZUJÍCÍ PŘENOS VIRU
omezení blízkého kontaktu
často si mýt ruce teplou vodou a mýdlem
umyté ruce dezinfikovat alkoholovým prostředkem
při kašli a kýchání si krýt ústa a nos
PŘÍZNAKY
onemocnění může mít obdobné příznaky jako chřipka
bolest hlavy a kloubů, zvracení, malátnost
kašel, dušnost, třesavka, horečka
dále může nastat zhoršující se průběh těchto uvedených
příznaků
Zdroje:
Ministerstvo zdravotnictví České republiky
http://www.msmt.cz/doporuceni-pro-skoly-ke-koronaviru
Dne 12.03.2020
Mgr. Bohuslav Ebermann, starosta Obce Vochov

 

 

OCHRANNÉ ROUŠKY

OD STŘEDY 1. 4. 2020 LZE NA OÚ VOCHOV V DOBĚ ÚŘEDNÍCH HODIN DOPOLEDNE VYZVEDNOUT OCHRANNÉ ROUŠKY VYROBENÉ PRACOVNICEMI MATEŘSKÉ ŠKOLY I S NÁVODEM K POUŽITÍ. Z FILTROVÉHO MATERIÁLU.

MATERIÁL HRAZEN OBCÍ.

 

 

 

POZOR: ČTĚTE NÍŽE

ZMĚNA ČÁSTKY U STRAVOVÁNÍ

ZMĚNA ČÍSLA ÚČTU U ŠKOLNÉHO   

Úplata za vzdělávání

Úplata za vzdělávání se stanoví vždy pro následující školní rok.

Pro školní rok 2019/2020  je úplata za vzdělávání stanovena na 400,- Kč měsíčně.
Zákonný zástupce dítěte má povinnost uhradit úplatu předem a to nejdéle do 10 dne předchozího měsíce, a to převodem z účtu.

Číslo účtu MŠ pro úhradu školného: 4856180297/0100 (do poznámek : školné + jméno dítěte)

OSVOBOZENÍ OD ÚPLATY
Od úplaty za vzdělávání jsou osvobozeni:
a) děti, které v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku dovrší 6 let
b) zákonný zástupce který pobírá sociální příplatek (§36-43zákona č.117/1995Sb, ve znění pozdějších předpisů), v takovém případě musí zákonný zástupce předložit potvrzení
c) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče (§30odst.3písm.a)zákona č.117l1995 Sb.,ve znění pozdějších předpisů

Úhrada stravného:
převodem z účtu
č.účtu MŠ pro úhradu stravného: 115-7524880207/0100

do poznámek pro příjemce jméno dítěte
platba: 836 Kč do 10. v měsíci

Upozornění. platbu posílejte až v měsíci září. Děkujeme.

Cena stravného byla zvýšena k 1. 3. 2019 z 814 Kč.

Co děti potřebují do MŠ

 • Přezůvky – možno sandály
 • Pyžamo
 • Cvičební úbor – kraťasy, triko, ponožky
 • Náhradní věci – spodní prádlo, ponožky…
 • Pohodlné věci na pobyt venku
 • Pláštěnka
 • Gumovky
 • Umělohmotný hrneček na pitný režim
 • Kartáček na zuby
 • Pasta
 • Hřeben
 • Látkový kapesník na pobyt venku
 • Papírové kapesníky

Prosíme vše čitelně podepsat

Menu

Vítáme Vás ve školním roce 2019/2020

K odhlašování dětí můžete využít tel. číslo 377822463, 725 042 463. Lze zanechat i SMS.

Nabídka kroužků:

Pondělí - výtvarka  1x 14 dní -od 23. 9. 2019

Úterý - "dramaťáček 1x za 14 dní -  od 24. 9. 2019

Úterý - jóga a psychomotorika 1x za 14 dní, pro děti od 4 let - od 1. 10. 2019

Středa - Anglický jazyk - každý týden kromě státem uznávaných svátků a jarních prázdnin od 2. 10. 2019 do června 2020

Všechny kroužky budou začínat v 16.00 h, nebude-li uvedeno jinak.

AKCE