Mateřská škola Vochov

Informace pro rodiče

Vážení rodiče, 

dle sdělení MŠMT vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR rozhodla od 1.3.2021-19.3.2021 uzavřít Mateřské školy. O dalším postupu vlády ČR od 22.3.2021 Vás budeme informovat.

Distanční vzdělávání bude probíhat formou zasílání pracovních listů a jednoduchých tipů na různé aktivity. 

 

 

Zápisy do MŠ se budou konat mezi 2.5.-16.5.2021. Jakmile budou známy bližší informace, budou zde zveřejněny.

 

 

Vážení rodiče,

od března 2021 se zvedá výše stravného z 880,- Kč na 902,-Kč, u odkladových dětí na 1034,-Kč. 

Účet pro stravné je: 115-7524880207/0100

Pokud máte zavedené inkaso, nemusíte nic měnit. Ostatní prosíme o navýšení částky.

Platba vždy do 10.dne v měsíci.

Děkujeme.

Kolektiv MŠ

 

 

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že v prosinci někteří rodiče nezaplatili stravné bez oznámení do MŠ, zkomplikovalo se nám pak vyúčtování vratek stravného. Žádáme proto rodiče, aby platili stravné dle školního řádu tj. do 10.dne v měsíci i v případě, že dlouhodobě nebudou navštěvovat MŠ.

Děkujeme :-)

 

Dále žádáme rodiče, aby děti, které vykazují příznaky nakažení: např. bolesti krku, hlavy, zvýšená teplota aj., nechávali i po poradě s lékařem doma.

Děkujeme :-)

 

Důležité upozornění!!!

 

Od zítřka tj. od středy 13.1.2021 bude uzavřen hlavní vchod. Od této doby bude k dispozici pouze vchod boční přes dvůr.

Zatím ale nefunguje odzvoňování.

Prosíme, zazvoňte a vyčkejte, až Vám někdo dojde otevřít.

Pro děti odpoledne choďte až do odvolání od 15:00h.

Prosíme rodiče, kteří si vyzvedávají své děti po obědě, aby chodili důsledně v době od 12:30-12:45h. Pokud se nepodaří dítě vyzvednout v této době, je nutné přijít až v 15:00h. Je to kvůli omezení odzvoňování z bočního vchodu.

Děkujeme za pochopení :-)

 

 

 

 Pokyny ohledně onemocnění COVID-19 v MŠ

 • aktualizujte Vaše telefonní číslo a emailovou adresu 
 • při absenci, omlouvejte své dítě telefonicky 377822463, 725 042 463. Lze zanechat i SMS.
 • dbejte na  zvýšenou osobní a respirační hygienu a především na dodržování základních hygienických pravidel u dětí (mytí rukou, kašlání a kýchání do jednorázového kapesníku, nošení roušky)
 • zdržujte se v šatně dětí jen na nezbytně nutnou dobu, své děti voďte do chodby v 1. poschodí.
 • dodržujte platné nařízení vlády a aktuální mimořádná opatření MZ (viz info výše - rouška ve vnitřních prostorách je povinná do odvolání)
 • dodržujte omezený počet lidí doprovázející dítě do MŠ 
 • vstup do prostor, které jsou určeny dětem je zakázán (herny, hrací koutky, WC dětí a umývárny) 
 • využívejte dezinfekci rukou při vstupu do MŠ
 • pokud budou patrné příznaky onemocnění dítěte již při příchodu, nebude dítě vpuštěno do třídy
 • zákonní zástupci budou neprodleně informováni při jakémkoliv podezření na onemocnění dítěte a budou telefonicky vyzváni k bezodkladnému vyzvednutí dítěte

 

Úplata za vzdělávání

Úplata za vzdělávání se stanoví vždy pro následující školní rok.

Pro školní rok 2020/2021  je úplata za vzdělávání stanovena na 400,- Kč měsíčně.
Zákonný zástupce dítěte má povinnost uhradit úplatu předem a to nejdéle do 10 dne předchozího měsíce, a to převodem z účtu.

Číslo účtu MŠ pro úhradu školného: 4856180297/0100 (do poznámek : školné + jméno dítěte)

OSVOBOZENÍ OD ÚPLATY
Od úplaty za vzdělávání jsou osvobozeni:
a) děti, které v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku dovrší 6 let
b) zákonný zástupce který pobírá sociální příplatek (§36-43zákona č.117/1995Sb, ve znění pozdějších předpisů), v takovém případě musí zákonný zástupce předložit potvrzení
c) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče (§30odst.3písm.a)zákona č.117l1995 Sb. ,ve znění pozdějších předpisů

 

Úhrada stravného

převodem z účtu
č. účtu MŠ pro úhradu stravného: 115-7524880207/0100

do poznámek pro příjemce jméno dítěte
platba: 880 Kč do 10. dne v měsíci

Upozornění. platbu posílejte až v měsíci září. Děkujeme.

Cena stravného byla zvýšena k 1. 4. 2020 z 836Kč.

 

Co děti potřebují do MŠ

 • Přezůvky – možno sandály
 • Pyžamo
 • Cvičební úbor – kraťasy, triko, ponožky
 • Náhradní věci – spodní prádlo, ponožky…
 • Pohodlné věci na pobyt venku
 • Pláštěnka
 • Gumovky
 • Umělohmotný hrneček na pitný režim
 • Hřeben
 • Látkový kapesník na pobyt venku
 • Papírové kapesníky

Prosíme vše čitelně podepsat

                  

Menu

Důležité upozornění!!!

 Zápisy do MŠ se budou konat mezi 2.5.-16.5.2021. Jakmile budou známy bližší informace, budou zde zveřejněny.

Vážení rodiče,

od března 2021 se zvedá výše stravného z 880,- Kč na 902,-Kč, u odkladových dětí na 1034,-Kč. 

Účet pro stravné je: 115-7524880207/0100

Pokud máte zavedené inkaso, nemusíte nic měnit. Ostatní prosíme o navýšení částky.

Platba vždy do 10.dne v měsíci.

Děkujeme.

Kolektiv MŠ

 

Vítáme Vás ve školním roce 2020/2021

K odhlašování dětí můžete využít tel. číslo 377822463, 725 042 463. Lze zanechat i SMS.

Nabídka kroužků:

 Jóga a psychomotorika - začíná 20.10.2020 od 16:00h - 1 x za 14 dní

!Kroužek Jóga a psychomotorika je do odvolání přerušen z důvodů vládních opatření v souvislosti s pandemií    Covid-19.!

Angličtina - začíná 6.10.2020 každý týden. Dejte prosím dětem opět desky - kapsa, formát A4

!Kroužek Aj je do odvolání přerušen z důvodu vládních nařízení v souvislosti s pandemií Covid-19!

Dramatický kroužek v tomto školním roce prozatím není otevřen, počítáme s ním po uvolnění mimořádných opatření - 1 x za 14 dní v úterý  od 16 h

Výtvarný kroužek - každý čtvrtek od 15:15h, vede jej paní Sojková

 

AKCE