Mateřská škola Vochov

Vážení rodiče, připravili jsme pro Vaše děti do konce školního roku tyto akce:

7.6.2021 Focení na zahradě MŠ

11.6.2021 Přijede divadlo s pohádkou O zeleném mužíčkovi - vybíráme 60,- Kč

16.6.2021 Přijede divadlo MÚZA - vybíráme 70,- Kč

22.6.2021 Rozloučení s předškoláky na zahradě MŠ v odpoledních hodinách

 

Mateřská škola Vochov, příspěvková organizace
Seznam nepřijatých dětí od 1.9.2021
Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Vochov,
příspěvková organizace, nepřijala k 1.9.2021 děti evidované pod těmito
registračními čísly:


23 Nepřijímá se
24 Nepřijímá se
30 Nepřijímá se
19 Nepřijímá se
6 Nepřijímá se
26 Nepřijímá se
38 Nepřijímá se
18 Nepřijímá se
46 Nepřijímá se
45 Nepřijímá se
3 Nepřijímá se
14 Nepřijímá se
31 Nepřijímá se
7 Nepřijímá se
25 Nepřijímá se
9 Nepřijímá se
35 Nepřijímá se
40 Nepřijímá se
39 Nepřijímá se
17 Nepřijímá se
37 Nepřijímá se
36 Nepřijímá se
32 Nepřijímá se

Vyvěšeno dne: 17.5.2021

Dagmar Kauerová

ředitelka MŠ

 

Mateřská škola Vochov, příspěvková organizace
Seznam přijatých dětí od 1.9.2021
Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Vochov,
příspěvková organizace, přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:


49 Přijímá se od 1.9.2021
47 Přijímá se od 1.9.2021
21 Přijímá se od 1.9.2021
33 Přijímá se od 1.9.2021
48 Přijímá se od 1.9.2021
29 Přijímá se od 1.9.2021
34 Přijímá se od 1.9.2021
8 Přijímá se od 1.9.2021
27 Přijímá se od 1.9.2021
28 Přijímá se od 1.9.2021
44 Přijímá se od 1.9.2021
12 Přijímá se od 1.9.2021
2 Přijímá se od 1.9.2021
16 Přijímá se od 1.9.2021
43 Přijímá se od 1.9.2021
4 Přijímá se od 1.9.2021
20 Přijímá se od 1.9.2021
22 Přijímá se od 1.9.2021
42 Přijímá se od 1.9.2021
1 Přijímá se od 1.9.2021
13 Přijímá se od 1.9.2021
5 Přijímá se od 1.9.2021
10 Přijímá se od 1.9.2021
11 Přijímá se od 1.9.2021
15 Přijímá se od 1.9.2021
41 Přijímá se od 1.9.2021


Vyvěšeno dne: 17.5.2021


Dagmar Kauerová

ředitelka MŠ

 

 

 

Uzavření MŠ

Mateřská škola Vochov bude uzavřena v období od 12.7.2021-31.8.2021.

 

Upozornění!

Všechny dětí musí být přivedeny do MŠ do 8:00h, jinak dle vedoucí z jídelny Touškov nebudou mít nárok na oběd. Omluvenky můžete volat na pevnou linku nebo školkový mobilní telefon také nejpozději do 8:00h

Děkujeme za pochopení.

 

Školní řád mateřské školy Vochov od 1.9.2020 .pdf Informace pro rodiče

 

INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Bližší informace najdete  v této příloze: ZÁPIS DĚTÍ 2021 - 2022.odt

Žádost o přijetí ke staženížádost o přijetí do MŠ 2021-2022.odt

Evidenční list  1. strana ke stažení: EL1.pdf

Evidenční list 2. strana ke stažení: EL2.pdf                  

 

Na základě dotazů rodičů uvádíme, co by dítě mělo zvládat před nástupem do mateřské školy:

Znát své jméno a příjmení.

Spolupracovat při oblékání a svlékání.

Umět si říci, co chce nebo potřebuje.

Držet lžíci a umět se najíst.

Při jídle sedět u stolu.

Používat toaletu (pleny nejsou přípustné)

Umět si umýt ruce mýdlem, utřít se do ručníku.

Umět nazouvat a vyzouvat obuv.

Vysmrkat se a používat kapesník.

Umět pít z hrnečku a skleničky.

Ujít kratší vzdálenosti během pobytu venku.

 

Několik rad, které usnadní Vám i Vašemu dítěti nástup do mateřské školy:

 1. Mluvte s dítětem o tom, co se ve školce dělá a jaké to tam je.
 2. Zvykejte dítě na odloučení.
 3. Veďte dítě k samostatnosti zvláště v hygieně, oblékání a jídle.
 4. Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do školky.(ujistěte dítě, že mu věříte, že vše zvládne, nikdy školku dítěti nevyhrožujte)
 5. Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní.
 6. Plňte své sliby.
 7. Platí, že zbavit se své úzkosti znamená zbavit dítě jeho úzkosti.
 8. Za pobyt ve školce neslibujte dítěti odměny předem. 

 

 

Vážení rodiče,

od března 2021 se zvedá výše stravného z 880,- Kč na 902,-Kč, u odkladových dětí na 1034,-Kč. 

Účet pro stravné je: 115-7524880207/0100

Pokud máte zavedené inkaso, nemusíte nic měnit. Ostatní prosíme o navýšení částky.

Platba vždy do 10.dne v měsíci.

Děkujeme.

Kolektiv MŠ

 

 Prosíme rodiče, kteří si vyzvedávají své děti po obědě, aby chodili důsledně v době od 12:30-12:45h. Pokud se nepodaří dítě vyzvednout v této době, je nutné přijít až v 15:00h. Je to kvůli omezení odzvoňování z bočního vchodu.

Děkujeme za pochopení :-)

 

 

 

 Pokyny ohledně onemocnění COVID-19 v MŠ

 • aktualizujte Vaše telefonní číslo a emailovou adresu 
 • při absenci, omlouvejte své dítě telefonicky 377822463, 725 042 463. Lze zanechat i SMS.
 • dbejte na  zvýšenou osobní a respirační hygienu a především na dodržování základních hygienických pravidel u dětí (mytí rukou, kašlání a kýchání do jednorázového kapesníku, nošení roušky)
 • zdržujte se v šatně dětí jen na nezbytně nutnou dobu, své děti voďte do chodby v 1. poschodí.
 • dodržujte platné nařízení vlády a aktuální mimořádná opatření MZ (viz info výše - rouška ve vnitřních prostorách je povinná do odvolání)
 • dodržujte omezený počet lidí doprovázející dítě do MŠ 
 • vstup do prostor, které jsou určeny dětem je zakázán (herny, hrací koutky, WC dětí a umývárny) 
 • využívejte dezinfekci rukou při vstupu do MŠ
 • pokud budou patrné příznaky onemocnění dítěte již při příchodu, nebude dítě vpuštěno do třídy
 • zákonní zástupci budou neprodleně informováni při jakémkoliv podezření na onemocnění dítěte a budou telefonicky vyzváni k bezodkladnému vyzvednutí dítěte

 

Úplata za vzdělávání

Úplata za vzdělávání se stanoví vždy pro následující školní rok.

Pro školní rok 2020/2021  je úplata za vzdělávání stanovena na 400,- Kč měsíčně.
Zákonný zástupce dítěte má povinnost uhradit úplatu předem a to nejdéle do 10 dne předchozího měsíce, a to převodem z účtu.

Číslo účtu MŠ pro úhradu školného: 4856180297/0100 (do poznámek : školné + jméno dítěte)

OSVOBOZENÍ OD ÚPLATY
Od úplaty za vzdělávání jsou osvobozeni:
a) děti, které v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku dovrší 6 let
b) zákonný zástupce který pobírá sociální příplatek (§36-43zákona č.117/1995Sb, ve znění pozdějších předpisů), v takovém případě musí zákonný zástupce předložit potvrzení
c) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče (§30odst.3písm.a)zákona č.117l1995 Sb. ,ve znění pozdějších předpisů

 

Úhrada stravného

převodem z účtu
č. účtu MŠ pro úhradu stravného: 115-7524880207/0100

do poznámek pro příjemce jméno dítěte
platba: 880 Kč do 10. dne v měsíci

Upozornění. platbu posílejte až v měsíci září. Děkujeme.

Cena stravného byla zvýšena k 1. 4. 2020 z 836Kč.

 

Co děti potřebují do MŠ

 • Přezůvky – možno sandály
 • Pyžamo
 • Cvičební úbor – kraťasy, triko, ponožky
 • Náhradní věci – spodní prádlo, ponožky…
 • Pohodlné věci na pobyt venku
 • Pláštěnka
 • Gumovky
 • Umělohmotný hrneček na pitný režim
 • Hřeben
 • Látkový kapesník na pobyt venku
 • Papírové kapesníky

Prosíme vše čitelně podepsat

                  

Menu

 

AKCE

7.6.2021 Focení na zahradě MŠ

11.6.2021 Přijede divadlo s pohádkou O zeleném mužíčkovi - vybíráme 60,- Kč

16.6.2021 Přijede divadlo MÚZA - vybíráme 70,- Kč

22.6.2021 Rozloučení s předškoláky na zahradě MŠ v odpoledních hodinách

 

Vítáme Vás ve školním roce 2020/2021

K odhlašování dětí můžete využít tel. číslo 377822463, 725 042 463. Lze zanechat i SMS.