Poděkování

Děkujeme rodičům, kteří přispěli svými dary k lepšímu chodu naší mateřské školy. Přejeme všem krásné léto, dovolenou a mnoho pěkných zážitků, ale i odpočinku. Těšíme se na Vás opět 1.9.2022.

 

skolka1.jpg

 

  O školce

„Dětí mají svůj krásný pohádkový svět – náš svět jsou krásné pohádkové děti.“

Hlavním smyslem úspěchu při plnění vzdělávacích cílů a dosažení kompetencí je, aby se děti „TĚŠILY“ na program mateřské školy, který naplňujeme především hrou, propojením pohádkového světa se světem reality, ve kterém se dítě pohybuje a také na dětský kolektiv a dospělé.

image
image
image