Mateřská škola Vochov

 

Vítáme Vás na oficiálních stránkách Mateřské školy VOCHOV.

Mateřská školka Vochov

 

Filozofie  naší jednotřídní mateřské školy: „Dětí mají svůj krásný pohádkový svět – náš svět jsou krásné pohádkové děti“.

Při tvoření  ŠVP vycházíme z identity naší jednotřídní venkovské mateřinky. Hlavním smyslem úspěchu při plnění vzdělávacích cílů a dosažení kompetencí je, aby se děti „TĚŠILY“ na program mateřské školy, který naplňujeme především hrou, propojením pohádkového světa se světem reality, ve kterém se dítě pohybuje a také na dětský kolektiv a dospělé.

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA MŠ

Počet tříd: 1
Kapacita MŠ : 28 dětí
Věkové rozpětí : 3-7 let, s výjimkou jsou zařazování k docházce i děti neplně 3let
Provoz MŠ : od 6.30 do 16.00 hodin
Stravování:  v MŠ je nově vybavená výdejna dle hygienických norem. Strava pro děti je
dovážena z jídelny ZŠ a MŠ Město Touškov

CHARAKTERISTIKA MŠ

Naše jednotřídní vesnická mateřská škola ve Vochově je umístěna v 1. patře ve společné budově s  OÚ Vochov. K MŠ náleží výhodně umístěná velká zahrada .Přestože je budova umístěna u místní komunikace, je obklopena ekosystémy – loukou, polem, rybníkem, řekou Mží .Děti mohou pozorovat a poznávat život v přírodě v různých ročních obdobích. Z těchto podmínek se odvíjí i některé naše tématické bloky. Velkou výhodou pro vyžití radovánek a sportů (hlavně bobování, pouštění draků…) je velká louka se svahem naproti MŠ.

Chybějící blízký les dětem nahrazujeme 1x ročně týdenním pobytem v přírodě.

Každoročně je zařazována předplavecká výuka.

  • Vzhledem k malému silničnímu provozu v lokalitě jsou zajímavé vycházky do okolí s možností volného pobytu dětí.
  • K sportovní činnosti je využíváno travnaté fotbalové hřiště TJ Sokola v obci.

Děti mají možnost navštěvovat kroužky při naší MŠ : Hrátky s angličtinou, Výtvarný a dramatický kroužek, které mají dlouholetou tradici.

Od školního roku  2016/2017  probíhá také bezplatně kroužek "Jóga a psychomotorika"  (pro děti od 4 let)

HISTORIE MŠ

Mateřská škola ve Vochově byla otevřena s počtem 12 dětí  v roce 1964 jako jednotřídní MŠ  ve společné budově s obecním úřadem a místní lidovou knihovnou v jedné místnosti v přízemí. Zájem obecního úřadu o místní MŠ a kvalitní výchovu dětí dokazuje přestěhování MŠ v roce 1997 do prostorů 1.patra budovy, které dříve sloužily jako malotřídka ZŠ, kde se mateřská škola nachází i nadále. Silné ročníky 80.let dosahovaly počtu až 35 dětí v naší MŠ na 2 pedagogické pracovnice. Od druhého tisíciletí se počty místních dětí rapidně snížily, ale nikdy ne na tolik, aby byl ohrožen provoz naší mateřské školy. Cirka polovinu dětí tvořily děti z ostatních obcí. Zájem  o naší mateřskou školu vycházel a stále vychází od rodičů  z okolních obcí každoročně už několik let, což tvoří dobrou image naší mateřinky.

Velkou oporou pro MŠ byl MNV Vochov a Státní statek Křimice, který zajišťoval dovoz obědů pro děti a zaměstnance z MŠ Bděněves. Pomocná kuchařka byla zaměstnankyní Státního statku Křimice.

V průběhu let MŠ spolupracovala nejen s rodiči, ale i s organizacemi v obci – MNV (nynější OÚ), ČSŽ, SDH Vochov, TJ Sokol Vochov.

S velkým úspěchem a ohlasem veřejnosti se setkávaly vystoupení dětí, výstavy dětí (MDŽ,  divadelní vystoupení dětí a učitelek), vítání občánků, které přetrvává do současné doby.

Menu

Vítáme Vás ve školním roce 2020/2021

K odhlašování dětí můžete využít tel. číslo 377822463, 725 042 463. Lze zanechat i SMS.

Nabídka kroužků:

 Jóga a psychomotorika - začíná 20.10.2020 od 16:00h - 1 x za 14 dní

!Kroužek Jóga a psychomotorika je do odvolání přerušen z důvodů vládních opatření v souvislosti s pandemií    Covid-19.!

Angličtina - začíná 6.10.2020 každý týden. Dejte prosím dětem opět desky - kapsa, formát A4

!V úterý 27.10.2020 Aj není!

Dramatický kroužek v tomto školním roce prozatím není otevřen, počítáme s ním po uvolnění mimořádných opatření - 1 x za 14 dní v úterý  od 16 h

Výtvarný kroužek - každý čtvrtek od 15:15h, vede jej paní Sojková

Upozornění!

Dne 13.11.2020 v pátek bude MŠ uzavřena z provozních důvodů.

AKCE

LISTOPAD

V týdnu od 2.11.-6.11.2020 budeme mít ve školce Haloweenský týden.

Prosíme rodiče, pokud budete mít možnost, přineste nějakou hezky nazdobenou  i nenazdobenou dýni do MŠ.

Ve čtvrtek proběhne haloweenská párty, děti si na sebe mohou vzít haloweenský(strašidelný) převlek/masku. Prosíme, nenoste do školky zbraně.

Děkujeme a těšíme se :-)

Dýně 2.jpg

SOLNÁ JESKYNĚ

Z důvodu uzavření solné jeskyně se všechny termíny návštěv odkládají.

12.10., 19.10., 26.10.