Drobečková navigace

Úvod > Třídy > Motýlci

Motýlci

 

Třídní vzdělávací program Motýlci

Motýlek.jpg

Vychází ze školního vzdělávacího programu – „Těšení “ se zaměřením na ekologii a splňuje požadavky RVP PV. Dlouhodobým záměrem TVP PV je dovést děti na konci předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získaly, věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost pro jejich další rozvoj v učení. Pro život a vzdělávání, aby se naučily postojům, které spočívají v úctě ke zdraví a praktickým dovednostem chránící zdraví, pro zdravé sebevědomí a sebejistotu, pro schopnost být sám sebou a zároveň zvládnout přizpůsobit se životu v sociální komunitě, v kulturní a multikulturní společnosti. A zvládnout jednat v duchu lidských a etických hodnot – a to vše v úrovni přizpůsobené věku předškolního a mladšího školního dítěte, elementárním možnostem a okolnostem, v nichž dnešní dítě vyrůstá.

 

Motýlek dárek.jpg Motýlek knihy.jpg Motýlek pizza.jpg

 

Letošní školní rok máme téma: Co vyprávělo teepee.

Celým rokem nás budou provázet členové indiánského kmene podle zvířat indiánského horoskopu. Ty nás budou učit a poznávat svět kolem nás. Každý integrovaný blok má navrhovaná témata – okruhy, které budeme rozvíjet dle potřeby, aktuální situace rozvíjené do tematických částí. Nemáme je striktně daná, některé zařazujeme při k tomu vhodných příležitostech. Aktuálně budeme zařazovat i neplánovaná témata (v tu chvíli vhodná). Ke změnám v plánování dochází v důsledku spontánně vzniklých situacích a změn. Reagovat budeme také na události o kterých se mluví a která se bezprostředně týkají života námi svěřených dětí. Tím se zvyšuje efektivita vzdělávacího procesu, protože je využito přímého prožitku. Časový horizont bude v naší kompetenci. V projektu se budeme snažit vytvářet dětem takové prostředí, v němž budou spontánní a řízené aktivity vyvážené, projekt bude odpovídat potřebám a možnostem dětí.

  

Zaměření je ekologické a naším cílem je:

  • Poznávat přírodu a osvojovat si jednoduché poznatky o přírodě a přírodních jevech, porozumět tomu, že se všechno kolem mění, vyvíjí a proměňuje.
  • Chránit životní prostředí a učit se, že o životní prostředí je nutné pečovat.
  • Snažit se být ohleduplný ke svému okolí.
  • Uvědomit si, že to, jak žiji, ovlivňuje moje zdraví a prostředí kolem nás.

 

Třídní učitelky: Mgr. Gabriela Kott, Hana Prechtlová

Třídní email: motylci@obec-vochov.cz

Třídní telefon: +420 725 042 463

Provozní doba naší třídy: 6:30-15:30 hodin