Drobečková navigace

Úvod > Zápis > Kritéria k zápisu

Kritéria k zápisu pro školní rok 2023/2024

Kritéria 23-24.pdf

 

Ředitelka MŠ Vochov, příspěvkové organizace stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písmeno b zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném  vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, v případě, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podaných zákonnými zástupci dítěte překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

  1. Děti v souladu s ustanovením § 34 odst. 1 školského zákona tzn. děti k povinnému předškolnímu vzdělávání s trvalým pobytem v obci Vochov a ze školského obvodu.
  2. Děti, které dovrší čtyř let k 1.9.2023 s trvalým pobytem v obci Vochov.
  3. Děti, které dovrší tří let k 1.9.2023 s trvalým pobytem v obci Vochov.
  4. Všechny přihlášené děti v pořadí podle dosaženého věku s přihlédnutím k trvalému pobytu dítěte. Přednostně budou přijímány děti s trvalým pobytem v obci Vochov.

 

Předškolní vzdělávání se organizuje v souladu s §34 odst.1 školského zákona pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.