Drobečková navigace

Úvod > O nás > Charakteristika MŠ

Charakteristika MŠ 

 

IMG_20210923_115653.jpg

 

Mateřská škole se nachází v obci Vochov nedaleko autobusové zastávky, obchodu a hasičské zbrojnice. Je umístěna v budově bývalého OÚ Vochov, kde předtím byla zřízena malotřídní ZŠ. Budova má přízemí a první patro. V přízemí je zrekonstruovaná třída Včeliček pro menší děti, herna, výdejna jídla, ředitelna, velká chodba, šatna a WC. V prvním patře je umístěna třída Motýlků pro větší děti, herna, výdejna jídla a WC. Na tuto budovu navazuje veliká zahrada, která je rozdělena do dvou částí a dále pak sběrný dvůr. Přestože je budova postavena u místní komunikace, je obklopena ekosystémy, jako je louka, pole, rybník a řeka Mže.

Pracují zde čtyři paní učitelky, školní asistentka, pracovnice výdejny a uklízečka.

Počet tříd: 2

  • Motýlci 24 dětí (4-7 let)
  • Včeličky 18 dětí (3-4 roky)
  • 4 děti jsou v letošním roce na individuálním vzdělávání
IMG_20230124_114835.jpg IMG_20230124_113949.jpg

 

Kapacita: 42 dětí

Provoz MŠ: 6:30-16:00hodin

Stravování: v MŠ je nově vybavená výdejna dle hygienických norem. Strava pro děti je dovážena z 10. školní jídelny Plzeň, nám. Míru 4

 

Historie MŠ

IMG-20210925-WA0004.jpg

 

Mateřská škola ve Vochově byla otevřena s počtem 12 dětí v roce 1964 jako jednotřídní MŠ ve společné budově s obecním úřadem a místní lidovou knihovnou v jedné místnosti v přízemí. Zájem obecního úřadu o místní MŠ a kvalitní výchovu dětí dokazuje přestěhování MŠ v roce 1997 do prostorů 1.patra budovy, které dříve sloužily jako malotřídka ZŠ, kde se mateřská škola nachází i nadále. Silné ročníky 80. let dosahovaly počtu až 35 dětí na 2 pedagogické pracovnice. Od druhého tisíciletí se počty místních dětí rapidně snížily, ale nikdy ne natolik, aby byl ohrožen provoz naší MŠ. Cirka polovinu dětí tvořily děti z ostatních obcí.

Zájem o naši mateřskou školu vycházel a stále vychází od rodičů z okolních obcí každoročně už několik let, což tvoří dobrou image naší mateřinky.

Velkou oporou pro MŠ byl MNV Vochov a Státní statek Křimice, který zajišťoval dovoz obědů pro děti a zaměstnance z MŠ Bděněves. Pomocná kuchařka byl zaměstnankyní Státního statku Křimice.

V pozdějších letech byla strava dovážena z MŠ Kozolupy, dovoz zajišťovala naše mateřská škola. Pracovnice výdejny MŠ Vochov byla jejich zaměstnankyní. Od 1. 1. 2006 byl úvazek kuchařky předán do MŠ Vochov a školní jídelna (výdejna) byla připsána do rejstříku škol k MŠ Vochov.

Od 1.9.2009 byla strava dovážena ze ZŠ a MŠ Touškov.

V průběhu let MŠ spolupracovala nejen s rodiči, ale i s organizacemi v obci – MNV (nynější OÚ), ČSŽ, SDH Vochov, TJ Sokol Vochov.

S velkým úspěchem a ohlasem veřejnosti se setkávaly vystoupení dětí, výstavy dětí (MDŽ, divadelní vystoupení dětí a učitelek), vítání občánků, který přetrvává do současné doby.

V roce 2011 (v době celorepublikového nárůstu žádostí rodičů o umístění dítěte do MŠ) byla po projednání s OÚ Vochov navýšena kapacita mateřské školy z 24 dětí na maximum, tj. 28 dětí. Sociální, hygienické a materiální podmínky byly přizpůsobeny kapacitě MŠ.

V průběhu let prošla mateřská škola řadou rekonstrukcí (topení, střecha, sociální zařízení pro děti a zaměstnance, výdejna MŠ).

V roce 2011-2013 došlo ke kompletní rekonstrukci šatny dětí k úpravám elektroinstalace a rozvodům vody, novému modernímu vybavení nábytku pro účely dětí, kompletní výměně oken a vchodových dveří.

V roce 2014 a 2015 byly provedeny úpravy vnitřního zařízení, rekonstrukce vstupu do budovy.

V letech 2015-2016 byla provedena modernizace třídy MŠ (kompletní vybavení nově zhotoveným nábytkem ve spolupráci s Obecním úřadem Vochov a firmou p. Vidersperka).

V letech 2016-2017 byla provedena modernizace výdejny – linka, dále novým zhotoveným nábytkem do kancelářského koutu MŠ.

Též byla provedena oprava a rekonstrukce skladu hraček ve venkovních prostorách MŠ (školní zahradě).

Během letních prázdnin 2018 byl OÚ Vochov vybaven venkovní prostor určený dětem MŠ novými herními prvky, vhodnými a moderními dle předpisu EU.

V létě 2019 byl snížen strop v prostorách třídy.

Z důvodu velkého nárůstu počtu přihlášek malých dětí do MŠ se OÚ Vochov rozhodl vytvořit ještě jednu třídu v přízemí budovy, kde sídlil. Z tohoto důvodu probíhala od ledna 2021 rekonstrukce spodních prostor budovy. Celková kapacita dětí se zvýšila o 18. A od 1. 9. 2021 je MŠ Vochov dvoutřídní.

V období července 2022 a srpna 2022 byla provedena rekonstrukce 1.patra budovy. Byly odstraněny obklady na zdech, zpevnění zdí, zazdění nepotřebných dveří a snížení stropu v ložnici dětí. Následně bylo vymalováno. Položeny nové koberce, lino a zakoupen nový nábytek do ložnice.

Logo-min.png